OUD BIJBELGOUD. Op ontdekkingstocht in het Oude Testament

Op enkele vertrouwde verhalen na doen vele oudtestamentische teksten slechts vaag een belletje rinkelen. Helaas maakt onbekend ook onbemind. In deze vorming willen we aandacht besteden aan de historische context waarin deze oude teksten tot stand kwamen en verkennen we hun literaire opbouw en theologische diepgang. Daarnaast komen enkele specifieke thema’s aan bod. Wat met al het geweld dat men tegenkomt in het Oude Testament? Hoe gaan oudtestamentische schrijvers om met het lijden dat hen treft? Waar mag de mens op hopen volgens het Oude Testament?

Deze vorming is te volgen als reeks of per avond, telkens van 19u30 tot 21u30:
Avond 1- 2 mei 2017: Oudtestamentische teksten historisch gesitueerd.
Avond 2 – 9 mei 2017: Een oud boek vol sprookjes?
Avond 3 – 16 mei 2017: Woorden van en over God
Avond 4 – 23 mei 2017: Het Oude Testament, een bloedboek?
Avond 5 – 30 mei 2017: Wanneer het lijden goede zielen treft
Avond 6 – 6 juni 2017: Hoop doet leven.

Meer info en inschrijven