slider_home

Missie van Kasteel Mariagaarde

Stilte is, in de overhaaste tijd waarin we leven, misschien wel de meest miskende luxe. Die krachtbron bieden wij onze gasten aan. Stilte dringt zich nooit op! Ze kan je overkomen, maar ze biedt zichzelf wel aan.

Gastvrijheid, een oorspronkelijk christelijke spiritualiteit, wordt in Kasteel Mariagaarde geactualiseerd door ontmoetingen mogelijk te maken tussen mensen, die altijd op zoek zijn naar zichzelf, naar de ander,  in verbinding met de wereld en de aarde waarop we wonen.

HOOFDDOEL
In die begrippen ligt de missie van Kasteel Mariagaarde vervat: stilte en gastvrijheid. Eeuwenoude waarden voor een even actuele (lees: hedendaagse) spiritualiteit.

Als verblijfscentrum hebben we aandacht voor de innerlijke mens en de innerlijke tijd.
Op dat ritme luidt het lieflijke kasteelklokje de tijd in en uit…

NEVENDOEL
De werking van Kasteel Mariagaarde wordt ook ingezet voor de restauratie en renovatie, het beheer en de ontsluiting van Kasteel Mariagaarde. Daardoor is de werking van Kasteel Mariagaarde sociaal-economisch, cultuurhistorisch en cultuurlandschappelijk een meerwaarde voor Haspengouw en voor Vlaanderen.

Terug