slider_home

Gemeenschap van zusters Annuntiaten

In 1929 kochten de zusters Annuntiaten van Heverlee het kasteel van Karel de Moffarts en maakten er een landelijke huishoudschool met internaat van.
Na een 50-tal jaren onderwijs werd de school door fusie opgenomen in de scholengroep van de stad Borgloon.

In 1985 kreeg het complex een andere bestemming. De zusters richtten het internaat in als verblijfscentrum: Kasteel Mariagaarde.
Er werd bewust gekozen voor een rustige bestemming, die de leefwijze en levensopvatting van de zusters respecteert. De spiritualiteit van de zusters is te proberen evangelisch Mariaal te leven. Dit houdt in dat zij in het evangelie Maria ontdekken als de vrouw die Jezus aan de wereld gegeven heeft.
Zo trachten de zusters, door dienstbaarheid en eenvoud, door gebed en aanwezigheid in Mariagaarde, in dienst te staan van het Rijk Gods. Zij zijn de stiltemensen van het  huis…

In en rond Kasteel Mariagaarde heerst een serene rust en gastvrijheid.

Terug