Groeikaseffect – Veerkachtig leiderschap

31/03/2020
00:00

iCal

Locatie:
Kasteel Mariagaarde vzw
Begeleiding:
Roger Goris & Koert Eeckhout
Voor wie:
Wij richten ons tot een brede groep van mensen die professioneel initiatief nemen en samenwerking bevorderen én die samen met anderen bewust en actief aan hun eigen groeiproces willen werken.
Prijs:
€2500 (non-profit) - €3000 (profit) exclusief BTW en verblijfskost (= ongeveer €600)
Website:
http://www.obelisk.be/nl/veerkrachtig-leiderschap

Tickets worden op de aanbiederswebsite verkocht. Inschrijven

Groeikaseffect – Veerkachtig leiderschap

“De opleiding heeft mijn kijk op leren en leerprocessen grondig veranderd. Ik ben van nature gericht op theorieën en modellen als basis voor praktijk en oefeningen: eerst denken en dan doen. In deze opleiding wordt dit omgekeerd. De ervaring is leidend in het bepalen van je echte leervragen. De theoretische verdieping volgt vanzelf en kan door elke deelnemer persoonlijk worden ingekleurd. Mijn ontwikkeling op het vlak van groepsdynamica en procesadvisering had ik niet uit een boek kunnen halen zonder deze opleiding als basis.”

Waarom biedt Obelisk dit aan?

Wij geloven dat professionele en persoonlijke groei start met het in vraag stellen van jezelf. Het openstaan voor feedback van anderen, verantwoordelijkheid opnemen over je eigen denken en handelen, oprechte en authentieke verbinding aangaan met de mensen rondom jou, je kwetsbaar durven opstellen zijn daarbij essentieel. Dit vraagt moed, diepgang, doorzettingsvermogen en tijd. Daarom bieden we je een boeiend en uitdagend leertraject aan, genaamd ‘Groeikaseffect’ dat staat voor het versterken van jezelf in verbinding met anderen.

Wat mag je verwachten

• Meer inzicht in je eigen gedrag en de effecten van je gedrag op anderen en/of je team
• Verbetering van je communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
• Versterkte vaardigheid in het geven en krijgen van constructieve feedback
• Verhoogde sensitiviteit voor sociaal-economische processen
• Grondige kennis van groepsontwikkeling en groepsdynamieken
• Meer zelfleiderschap
• Een verhoogde persoonlijke effectiviteit in het opbouwen van generatieve menselijke relaties en contexten

Begeleiders

Roger Goris is licentiaat in de psychologie (KU-Leuven). Hij volgde zowel het postacademische CIGO-programma als het HRM-programma aan de Universiteit Hasselt. Tot vorig academiejaar verzorgde hij een deeltijdse onderwijsopdracht als docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee. Daarnaast werkt hij nog als zelfstandig consulent. In het werkveld is
Roger vooral actief op vlak van organisatieontwikkeling en leiderschapsvraagstukken. 

Koert Eeckhout is licentiaat in de organisatiepsychologie en consulent ontwikkelingsprocessen. Ook hij heeft het postacademische CIGO-programma gevolgd. Koert gaat uit van het principe ‘Niets is wat het is, alles is wat het wordt’: zowel individuen, groepen als grote organisaties zijn continue in ontwikkeling, in beweging. Het is een organisch proces, maar niet stuurloos. Het wordt zowel van binnen- als van buitenuit gevoed. Koert zoekt samen met individuen, groepen
en organisaties naar de gewenste richting, het appreciëren van de weg en deugd vinden in het samen op weg zijn.

PLANNING

Intakegesprek Op afspraak

Kennismaking begeleider
Groeinoden en verwachtingen verkennen

Opstart 4-daagse 12 februari tot en met 15 februari

 • Werken aan de condities om samen te leren
 • Basis leggen van een effectieve leergroep

Terugkomdag 6 maart

 • Ervaringen startweek delen 

Interventierepertorium 31 maart in de namiddag

 • Voorbereiding eigen case

Interventierepertorium 6 mei tot en met 8 mei

 • Aan de hand van persoonlijke cases en concrete praktijkvraagstukken gaan deelnemers elkaar vooruit helpen

Planningsdag 20 mei

 • Op basis van de ervaringen van de afgelopen maanden bepalen we thema’s waar we tijdens de verdiepingsdagen mee aan de slag zullen gaan 
 • Samenstelling projectgroep rond gekozen thema.
 • Elke projectgroep werkt een leersessie uit voor de andere deelnemers

Verdiepingsdagen 25 juni en 26 juni Leersessies

Verdiepingsdagen 3 en 4 september Leersessies

Integratiedagen 25 november tot en met 27 november

 • Integratie van het geleerde in je persoonlijke ontwikkeling en je loopbaan
  Terugblik naar het voorbije leertraject maar ook vooruitkijken naar vervolg van ieders leerproces
 • Via een persoonlijk integratiewerk geeft elke deelnemer op een creatieve en persoonlijke manier uitdrukking aan zijn/haar leerproces
PRAKTISCHE INFORMATIE
Om voldoende diepgang in het leren te garanderen, werken we hoofdzakelijk residentieel.
We beperken ons tot een leergroep van maximum 14 deelnemers.
KOSTPRIJS
• Non-Profit: €2.500,00 (excl. BTW & excl. residentiële verblijfskosten van ongeveer €660 )
• Profit: €3.000,00 (excl. BTW & excl. residentiële verblijfskosten van ongeveer €660)

Obelisk is een erkende dienstverlener voor KMO-Portefeuille voor opleidingen onder het nummer DV.O106386

INHOUDELIJK CONTACTPERSOON
Goele Vanhelmont – goele.vanhelmont@obelisk.be – 016 61 65 65
MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN
Katrijn Lietaer – back-office@obelisk.be – 016/66.12.31

 

Geïnteresseerden alle informatie terugvinden en zich ook inschrijven voor een vrijblijvend intakegesprek.

http://www.obelisk.be/nl/veerkrachtig-leiderschap

 

Katrijn Lietaer

 

016/66.12.31

Locatie

Adres
Kasteel Mariagaarde vzw
Kasteelstraat 10
3840 Hoepertingen - Limburg
België
Telefoon:
0032 (0) 12 74 11 31
E-mailadres
info@kasteelmariagaarde.be
Website
http://www.kasteelmariagaarde.be

Klik op het mapje voor een routebeschrijving